BrailleSlo 6Dot Font

BrailleSlo 6Dot Polona Jeni TrueTypeFreeware
BrailleSlo 6dot.ttf

Tags

Author's note

Slovenian braille - font used by the blind and the visually impaired.

Update (in slovenian language):
Pri uporabi te tipografije upotevajte naslednja opozorila:
* Pri pravilnem esttočkovnem brajevem zapisu se uporabljajo določena pravila zapisovanja znakov, vendar al vseh pri avtomatični spremembi fontov ni mogoče upotevati (na primer pri zapisovanju večmestnih tevil, kratic, začetnih in končih narekovajev, ...).
* V letu 2016 je prilo do posodobitve slovenske brajice. 6-točkovni brajevi fonti ne upotevajo teh posodobitev. Standard posodobljene esttočkovne brajice je objavljen na spletni strani Komisije za slovensko brajico - http://brajica.splet.arnes.si/.
* 6-točkovni brajevi fonti niso primerni za reliefni tisk.
Font Sample

Character map

Please use the pulldown menu to view different character maps contained in this font.
Basic Latin - charmap

Basic font information

Copyright notice
Copyright (c) 2012 by Polona & Mateja Jencic. All rights reserved.
Font family
BrailleSlo 6Dot
Font subfamily
Regular
Unique subfamily identification
1.000;pyrs;BrailleSloSixDot
Full font name
BrailleSlo 6Dot
Name table version
Version 1.000
Postscript font name
BrailleSloSixDot
Trademark notice
BrailleSlo 6Dot is a trademark of Polona & Mateja Jencic.
Manufacturer name
Polona & Mateja Jencic
Designer
Polona Jenčič
Description
Copyright (c) 2012 by Polona & Mateja Jencic. All rights reserved.
License
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
Preferred family
BrailleSlo 6Dot

Extended font information

Platforms supported

PlatformEncoding
UnicodeUnicode 2.0 and onwards semantics, Unicode BMP only.
MacintoshRoman
MicrosoftUnicode BMP only

Font details

Created2011-10-29
Revision1
Glyph count85
Units per Em1000
Embedding rightsEmbedding for preview & printing allowed
Family classSymbolic
WeightMedium (normal)
WidthMedium (normal)
Mac styleBold
DirectionOnly strongly left to right glyphs + contains neutrals
Pattern natureRegular
PitchNot monospaced